top of page

GRUPO C

Titulación Variable

SUBGRUPO C1:

Título de Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio o Técnico en FP, Bachiller superior, FP2 o equivalente.

SUBGRUPO C2:

Título de graduado en ESO, Graduado Escolar, FP1 o equivalente.

bottom of page